ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ – ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Τεχνική Περιγραφή του έργου

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΟΜΒΡΙΩΝ-ΥΔΑΤΩΝ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_014
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΤΗΣ-Δ.Κ.-ΨΑΧΝΩΝ-02