ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ-ΟΜΒΡΙΩΝ-ΥΔΑΤΩΝ-ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ_014
ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΧΑΛΚΙΔΑΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΤΗΣ-Δ.Κ.-ΨΑΧΝΩΝ-02